CZY KORZYSTANIE Z VOIP OZNACZA GORSZĄ JAKOŚĆ POŁĄCZENIA?

Nie ma żadnych wątpliwości w kwestii oszczędności finansowych płynących z faktu korzystania z połączeń VoIP, zarówno w użytku biznesowym jak i domowym, jednak pytaniem, które często pojawia się w kontekście rozmów z użyciem łącz internetowych, jest ich jakość i to, czy można ją porównać z typowymi połączeniami telefonicznymi. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, gdyż czynników, które o tym decydują jest wiele, jednak zdecydowanie najważniejszym warunkiem korzystania z Voice over Internet Protocol jest posiadanie stabilnego łącza internetowego.

Czynniki wpływające na jakość połączeń

Rzeczą najważniejszą podczas stosowania połączeń VoIP jest posiadanie szerokopasmowego łącza internetowego, które zapewni wysokiej jakości sygnał rozmowy. Oczywiście ważne jest też, by łącza takie były symetryczne, czyli miały jednakową przepustowość zapewniającą identyczną jakość sygnału zarówno wychodzącego jak i przychodzącego. To sprawi, że ograniczone zostanie do minimum ryzyko przerwania strumienia, lub zakłóceń spowodowanych innymi czynnościami wykonywanymi w obrębie danej sieci np. wysyłaniem lub pobieraniem większej ilości danych. Warto także zadbać o to, by opóźnienia łącza, które służy do obsługi VoIP nie przekraczały wartości 50 do 100 ms. Większa wartość opóźnień może automatycznie pogorszyć jakość rozmowy i powodować zakłócenia, oraz zerwanie sygnału. Ważne jest też korzystanie z routerów, które obsługę pakietów głosowych traktują priorytetowo (funkcja QoS).

W jaki sposób poprawić jakość połączeń VoIP?

Jeżeli jakość rozmów w ramach Voice over Internet Protocol nie jest satysfakcjonująca, można zastosować się do kilku porad, które powinny rozwiązać problem niskiej jakości sygnału. Przede wszystkim należy wybierać połączenia kablowe internetu, gdyż bezprzewodowe, szczególnie jeśli są słabe, mogą powodować zakłócenia. Dla poprawy jakości rozmowy warto także na jej czas wyłączyć wszystkie programy, które w jakiś sposób mogą obciążać sieć, a także własnoręcznie dostroić poziom głośności słuchawek i mikrofonu, gdyż ustawienia standardowe potrafią powodować przesterowanie i zakłócenia. Problemem gorszej jakości sygnału mogą być także przestarzałe kodeki głosowe, dlatego należy dopilnować, by zawsze zainstalowane były ich najnowsze wersje.